Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) niet altijd voldoende voor gastouders

Gastouder zijn brengt de nodige zorg en verantwoording met zich mee. Zo kan het gebeuren dat er een ongeluk plaatsvindt tijdens de opvang. In dat geval kan een ouder de gastouder aansprakelijk stellen voor schade. Bijvoorbeeld voor letselschade maar ook voor schade aan eigendommen van het kind dat de gastouder opvangt. Zeker bij letselschade waarbij het kind permanente schade oploopt, kan het bedrag hoog oplopen. Het blijkt dat veel gastouders denken dat schade die veroorzaakt wordt door of aan het kind waarop zij passen, verhaald kan worden op de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP). Maar dit is niet altijd het geval.

Velen zullen echter wel de AVP-verzekering hebben afgesloten. Met een AVP-verzekering verzeker je schade die jij veroorzaakt. Echter is dit een particuliere verzekering. Als gastouder wordt men betaald voor de diensten en service (het opvangen van kinderen). Dit betekent dat een gastouder beroepsmatig aan het werk is. Zijn er personen of goederen die beschadigd worden tijdens de opvang (ook indien men bij de vraagouder thuis opvangt), dan valt dit buiten de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Tenzij men een extra vermelding op de particuliere AVP verzekering heeft waardoor de gastouderopvang ook gedekt is. Dit moet dan wel specifiek vermeld worden op in polis.

Mocht er geen specifieke vermelding staan op jouw particuliere AVP polis, dan is het aan te raden dit wel te regelen of een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) af te sluiten. Deze AVB-polis dekt de aansprakelijkheid voor zowel schade aan personen (letselschade) als zaakschade (materiele schade en eventueel gevolgschade) tijdens het werken.

Voor uitgebreide informatie over deze aansprakelijkheidsverzekering adviseren wij u om contact op te nemen met uw verzekeringsagent.

Reacties zijn gesloten.