Beweegadviezen voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar

De Gezondheidsraad heeft in 2017 beweegrichtlijnen opgesteld voor kinderen vanaf 4 jaar, volwassenen en ouderen.

Ook voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar is het belangrijk om regelmatig te bewegen en langdurig stilzitten te beperken. Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport is de Gezondheidsraad nagegaan of er op basis van de wetenschap richtlijnen opgesteld kunnen worden voor kinderen onder de 4 jaar.

Bij kinderen van 0 tot en met 3 jaar is nog vrij weinig onderzoek gedaan naar bewegen en gezondheid. Het is wel duidelijk dat meer bewegen en minder stilzitten samengaan met een betere gezondheid en ontwikkeling, maar het is niet mogelijk om kwantitatieve richtlijnen uit af te leiden. De Gezondheidsraad adviseert daarom om meer onderzoek te doen. In afwachting daarvan kan een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houvast bieden aan de kinderopvang.
De WHO heeft gebruikgemaakt van deskundigen om toch tot kwantitatieve beweegadviezen te komen.

De beweegadviezen voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar

  • De WHO adviseert om kinderen jonger dan 1 jaar meerdere keren per dag actief te laten zijn, met name door met ze op de grond te spelen. Is het kind nog niet mobiel, dan is het advies om het kind tijdens die activiteit in buikligging te brengen, in totaal ten minste 30 minuten.
  • Voor kinderen van 1 tot en met 3 jaar wordt geadviseerd om elke dag 3 uur (180 minuten) lichamelijk actief te zijn, inclusief matig of zwaar intensieve inspanning. Dit kan met verschillende activiteiten en spellen verspreid over de dag, waarbij meer beweging beter is.
  • Daarnaast is het advies om kinderen uit beide leeftijdsgroepen niet langer dan 60 minuten per keer ‘vast te zetten’ (in een stoeltje) en geen lange periodes stil te laten zitten.
  • Om bovenstaande reden is het verstandig om ook de beeldschermtijd te beperken. Tot de leeftijd van 2 jaar raadt de WHO beeldschermtijd helemaal af. Voor kinderen van 2 en 3 jaar oud is het advies om beeldschermtijd te beperken tot één uur per dag, waarbij minder beter is.

Door verschillende (spel)activiteiten aan te bieden en alle kinderen hierbij te betrekken, proberen wij op onze kinderdagverblijven en BSO’s om alle kinderen zo veel mogelijk bewegingsruimte te bieden. Thuis kun je ook spellen aanbieden, ga samen het bos in of laat kinderen vrij spelen in de tuin!

Hier vind je meer informatie over het beweegadvies van de Gezondheidsraad.

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

Reacties zijn gesloten.