BSO+: Extra aandacht en zorg voor Hengelose kinderen

Buitenschoolse opvang, speciaal voor Hengelose kinderen van 4 t/m 13 jaar die wat meer structuur of begeleiding nodig hebben. Denk aan bijvoorbeeld kinderen met autisme, ADHD of een ontwikkelingsachterstand. Voor die kinderen start gemeente Hengelo samen met onder andere kinderopvangorganisatie Parbédie de BSO+. Deze kinderen zijn op een reguliere BSO soms niet op hun plek, maar er is vaak geen ander passend alternatief. BSO+ kan een mogelijke oplossing bieden, mede om het gat tussen buitenschoolse opvang (BSO) en jeugdhulp te dichten.

Het idee van BSO+ komt van een Hengelose ouder. Zij sprak haar wens uit in een Politieke Markt voor passende buitenschoolse opvang voor haar kind. Samen met wethouder Claudio Bruggink is er verder doorgesproken over het realiseren van passende buitenschoolse opvang. De vraag naar passende buitenschoolse opvang werd ook door team Jeugd en Gezin van gemeente Hengelo herkend. Conclusie: passende opvang is niet altijd aanwezig. Samen met kinderopvangorganisaties en deze ouder is er verder onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het opzetten van een BSO+ in Hengelo.

Wat biedt BSO+
Kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 13 jaar) met bijvoorbeeld ADHD, autisme of een ontwikkelingsachterstand hebben vaak behoefte aan meer structuur of extra begeleiding. Een reguliere buitenschoolse opvang heeft vaak één begeleider op 11 kinderen. Dan is extra aandacht vaak lastig. Daar ligt juist de kracht van BSO+. Er zitten minder kinderen in een groep én er is tijd en aandacht voor het kind.

Behoefte van het kind
Bij BSO+ wordt naar de behoefte van het kind gekeken. Het kind op de juiste plek, daar waar hij of zij het beste tot z’n recht komt als reguliere BSO geen optie is. Bij Sport BSO Tubantia van Parbédie ligt de nadruk op buiten zijn én bewegen. Sport BSO Tubantia biedt ook reguliere BSO, zodat doorstroom van en naar een reguliere BSO mogelijk is. Samen waar kan, apart waar nodig.

Reacties zijn gesloten.