Buitenschoolse opvang vanaf maandag 19 april weer volledig open

Vanaf maandag 19 april gaan ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Dat heeft het kabinet gisterenavond bekend gemaakt. De kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs zijn sinds 8 februari weer volledig open.

Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan.

Om naast de dagopvang en de basisscholen ook de buitenschoolse opvang veilig open te laten gaan, zijn al aanvullende maatregelen genomen. Zo krijgen pedagogisch medewerkers voorrang bij het testen op Covid-19 en is de handreiking neusverkouden kinderen van het RIVM gewijzigd (het snotneuzenbeleid, waarbij kinderen van 4-12 jaar met neusverkoudheidsklachten niet naar school of opvang mogen).

Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus. Toch is de situatie in Nederland nog steeds zorgelijk. Daarom heeft het RIVM na advies van het OMT een Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.

Op basis van dit Generiek Kader is door de brancheorganisaties kinderopvang, in samenwerking met SZW, het protocol Kinderopvang aangepast. Net als in eerdere versies van het protocol, sinds de heropening van de kinderopvang in het voorjaar van 2020, zijn de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van kinderopvang vertaald.

In de kinderdagopvang, de gastouderopvang, het basisonderwijs en de noodopvang op de buitenschoolse opvang wordt hier inmiddels al sinds 8 februari mee gewerkt. Met de volledige opening van de buitenschoolse opvang per 19 april zal het Generiek Kader ook voor de buitenschoolse opvang van toepassing zijn. Eén van de voornaamste maatregelen uit het Generiek Kader is het quarantainebeleid, waarbij de nauwe contacten van een positief getest persoon in quarantaine moeten.

Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat als er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine hoeft als gevolg van het bron- en contactonderzoek (BCO).

 

Bron: Rijksoverheid

Reacties zijn gesloten.