Het Hof oordeelt positief: gastouder wordt gezien als zelfstandig ondernemer

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs verklaard dat een vrouw, werkzaam als gastouder, zelfstandig ondernemer is. De betreffende vrouw was werkzaam als gastouder. In een jaar ving zij tien kinderen van acht ouders op bij haar in huis. Na aftrek van kosten was het resultaat over dat jaar afgerond € 12.500. Volgens de inspecteur van De Belastingdienst zou de gastouder niet in aanmerking komen als ondernemer voor de inkomstenbelasting, omdat zij volgens de inspecteur onvoldoende zelfstandig zou zijn vanwege de rol van het gastouderbureau.

Het Hof vindt het belangrijk dat de gastouder slechts een overeenkomst van bemiddeling heeft gesloten met het gastouderbureau, waarin onder meer staat dat de gastouder geen enkele plicht heeft tot het verrichten van opvangwerkzaamheden. Verder hecht het Hof belang aan het feit dat de vrouw al ruim 15 jaar kinderen opving als gastouder en haar inkomsten een stijgende lijn vertoonde. Bovendien waren die inkomsten aanzienlijk te noemen. De vrouw liep tevens ondernemersrisico bij niet-betaling door vraagouders of bij ziekte of vakantie geen betaling te ontvangen. Het Hof oordeelt dat de vrouw ondernemer is en verklaart het hoger beroep van de inspecteur ongegrond.

Het hele artikel kun je hier lezen.

Bron: Taxence, door Michel Halters

Reacties zijn gesloten.