Samenwerking #1: Parbédie werkt samen met Logopedie Direct

Parbédie werkt samen met verschillende instanties zodat wij de hoogste kwaliteit van zorg kunnen leveren. Parbédie is met Logopedie Direct een samenwerking aangegaan zodat de logopedisten van Logopedie Direct kinderen met een hulpvraag op het gebied van communicatie kunnen helpen.

Logopedie Direct
De logopedist van Logopedie Direct begeleidt mensen op het gebied van communicatie in de breedste zin. Bij jonge kinderen ziet de logopedist kinderen waarbij er vragen zijn op het gebied van communicatie. Hierbij kun je denken aan problemen met taalbegrip, de woordenschat, het maken van zinnen en/of het uitspreken van klanken. Er kunnen ook twijfels zijn over het gehoor, het mondgedrag (kwijlen), de stem, de vloeiendheid (stotteren) of de manier van het eten en/of drinken. Logopedie voor een kind kan in een kort tijdsbestek een groot verschil maken. Door tijdig te starten met logopedie kan voorkomen worden dat een bepaalde problematiek erger wordt.

Samenwerking Parbédie en Logopedie Direct
Vier keer per jaar brengt de logopedist een bezoek aan ons kinderdagverblijf om vragen van de leidsters te beantwoorden en om de leidsters te begeleiden in hun werk. Daarnaast kunnen wij op verzoek van u als ouder gebruik maken van de expertise van de logopedist. Met uw schriftelijke toestemming zal er dan een gerichte observatie plaatsvinden van uw kind, zodat we vroegtijdig eventuele problemen kunnen opsporen, aanpakken en oplossen.

Reacties zijn gesloten.