Samenwerking #3: Parbédie werkt samen met het Expertisecentrum Jonge Kind

Parbédie Kinderopvang werkt samen met verschillende zorginstellingen. Wij werken onder andere samen met het Expertisecentrum Jonge Kind, een onderdeel van Plein Midden Twente.

Expertisecentrum Jonge Kind
Het Expertisecentrum Jonge Kind ondersteunt kinderopvangorganisaties, de voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs in hun kwaliteitsontwikkeling en wanneer er sprake is van zorg bij jonge kinderen. Het Expertisecentrum Jonge Kind is laagdrempelig en toegankelijk voor alle professionals die met jonge kinderen werken. De orthopedagogen van het Expertisecentrum kunnen helpen bij kwaliteitsontwikkeling, VVE, vroeg signalering en vroegdiagnostiek, deskundigheidsbevordering en bij vragen over de ontwikkeling van jonge kinderen.

Wanneer de ontwikkeling van kinderen goed wordt gevolgd, kunnen vragen over deze ontwikkeling in een vroegtijdig stadium worden besproken. Door vroegtijdige informatie, preventie en interventie wordt een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen gestimuleerd. De plasticiteit van de hersenen is in de eerste jaren nog optimaal, waardoor ontwikkelingskansen geoptimaliseerd kunnen worden.

Samenwerking Parbédie en Expertisecentrum Jonge Kind
Drie à vier keer per jaar brengt de orthopedagoog van het Expertisecentrum Jonge Kind een bezoek aan het kinderdagverblijf. De leidsters kunnen dan algemene vragen stellen. Mocht er sprake zijn van een individuele vraag over de ontwikkeling van een kind, wordt er altijd eerst contact opgenomen met de ouders om dit te bespreken. Met schriftelijke toestemming van de ouders vindt er dan een gerichte observatie van het kind plaats. Vanuit de observatie wordt bekeken hoe dit kind, in deze situatie zich het beste kan ontwikkelen. Hoe kunnen ouders, de leidsters en eventueel externen dit kind ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling?

Ook een ouder kan een verzoek bij Parbédie indienen om de expertise van de orthopedagoog in te zetten. Het hoeft niet altijd te gaan om een ontwikkelingsachterstand, het kan ook gaan om een ontwikkelingsvoorsprong. Ook in dat geval kan een orthopedagoog bekijken of er daadwerkelijk sprake is van een voorsprong, en hoe tegemoet kan worden gekomen aan de ontwikkelingsbehoeften van dit kind.

Dankzij de samenwerking die we hebben met onder andere het Expertisecentrum, bieden wij ouders de hoogste kwaliteit van zorg.

 

Reacties zijn gesloten.