Tariefwijziging 2019 Parbédie Kinderopvang

Jaarlijks worden de uurtarieven in de kinderopvang gewijzigd. Hieronder kunt u meer lezen over de uurtarieven die Parbédie Kinderopvang in 2019 zal hanteren.

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
Het uurtarief voor de kinderopvang zal per 1 januari 2019 gewijzigd worden. De maximale vergoeding vanuit de Belastingdienst, de Kinderopvangtoeslag, zal voor ouders omhoog gaan naar €8,02. Aangezien wij de adviesprijs vanuit de Rijksoverheid volgen zal de uurprijs voor Kinderdagverblijf Erve Tuindorp en kinderdagverblijf Boerderij De Bongerd per januari 2019 ook op €8,02 komen te liggen. De stijging van de adviesprijs vanuit de Rijksoverheid heeft onder andere te maken met de Wet IKK. Hierin staat onder andere dat het beroepskracht-kindratio per 1 januari 2019 bij de baby’s van 1 pedagogisch medewerker op 4 baby’s, naar 1 pedagogisch medewerker op 3 baby’s zal gaan. Om aan deze wet te voldoen en de continuïteit en de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen volgen wij dan ook de adviesprijs vanuit de Rijksoverheid.

Voor de buitenschoolse opvang zal de maximale vergoeding vanuit de Belastingdienst, de Kinderopvangtoeslag, voor ouders omlaag gaan naar €6,89. Het tarief voor de buitenschoolse opvang voor 2019 zal met €6,95 gelijk blijven aan het tarief van 2018.

Gastouders en Thuiscrèches
Voor de gastouderopvang volgen wij ook de adviesprijs vanuit de Rijksoverheid. Het uurtarief zal per 1 januari 2019 komen te liggen op €6,15. Voor de Thuiscrèches hanteren wij een uurtarief van €6,40.

Belangrijke informatie
Het is van belang dat u als ouder(s)/verzorger(s) deze wijziging doorgeeft aan de Belastingdienst. Als er naast de uurprijs verder iets zal veranderen in uw situatie dient u dit ook te allen tijde door te geven. Denk hierbij aan aantal opvanguren per maand en/of uw inkomen.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via 074 – 34 918 34 of via info@parbedie.nl.

Reacties zijn gesloten.