Tijdelijke sluiting kinderopvang | COVID-19

De besmettingscijfers gaan (opnieuw) de verkeerde kant op en het kabinet wil bewegingen en contactmomenten tot een minimum terugbrengen. Sluiting van de kinderopvang draagt hier aan bij. Dit betekent dat wij per woensdag 16 december 2020 onze dagopvang en buitenschoolse opvang tijdelijk moeten sluiten. Dit betreft onze Kinderdagverblijven, BSO locaties, Thuiscrèches en gastouderopvang locaties. Alle ouders zijn hierover geïnformeerd.

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. De kinderopvang sluit dus niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het Coronavirus.

Noodopvang
Vanaf woensdag 16 december is de kinderopvang alleen open voor ouders die een contract hebben met de kinderopvang en van wie de ouders werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep of voor kinderen in een kwetsbare situatie. Er geldt het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van noodopvang als er geen andere mogelijkheden zijn.

Reacties zijn gesloten.